A Csíkhelyi család története #3/3


Honnan és hogyan került azonban Pejčić Mátyás Márton Pozsega vármegyébe szolgabírónak? Lelkes Györgyné dr. Csíkhelyi Lenke egyetemi docens kutatásai kimutatták, hogy a törökök által még akkor is megszállt Bulgária északnyugati részén az egyébként ortodox vallású bolgárok között volt egy római katolikus enklávé Csiprovec városában. A törököket a zentai csata után magyar területekről már kiszorították, az oszmán birodalom gyengülése megkezdődött. Valószínűleg ennek eredményeként törhetett ki a katolikus bolgárok felkelése, melynek leverése kapcsán menekülhetett el másokkal együtt a Pejčić család is.

A katolikus bolgárok felkelése Csiprovec környékén 1688-ban, Csiprovec városka és sok szomszédos település teljes elpusztítását vonta maga után. Lakosságuk maradványai kénytelenek voltak idegen országokban keresni menekvést. A menekültek kezdetben Havasalföldön települtek le, majd később Erdélybe mentek át.

(Petar Sztojanov Mutafcsiev: A bánsági bolgárok [Proszveta 1938. 1. sz., ford.: Csíkhelyi Lenke])

A bolgár családok a Bánságban telepedtek le, és innen szóródhattak szét a Pejčićek is. Így kerülhetett Pejčić Mátyás Márton a horvátországi Pozsega vármegyébe, ahol a török megszállás után helyreállított közigazgatásban az adók beszedése és a hadsereg támogatása révén szerzett érdemeket.


 Pejčić Mátyás Márton (Mato Pejčić) 

Pejčić Mátyás Márton születési és halálozási évszáma nem ismert. Azt sem lehet tudni, hogy hány éves korában adományozták neki a nemességet és a címert. Ezért csak feltételezni lehet, hogy a család következő, ismert tagja — Pejtsik József — a nemesség adományozása után született gyermeke. Innen kezdve a családfa lényegében (egyes adatok kivételével) teljesnek tekinthető.

<< Vissza          ^^ Fel ^^          Tovább >>