A Csíkhelyi család története #3/1


A Csíkhelyi nevet nem sokan viselik az országban. A név nem is nagyon régi. A múlt század első felében keletkezett, amikor a két világháború között tömegessé vált a névváltoztatás, a magyarosabb hangzású nevek használata. A köztisztviselőket, közalkalmazottakat az 1930-as évek névmagyarosítási hullámában bírták rá németes, szlávos stb. hangzású neveik megváltoztatására. Így lett 1934. január 8-án a M. Kir. Belügyminiszter 263.872/1933. III. számú határozata alapján az addig Pejtsik Béla MÁV tisztből Csíkhelyi Béla. Nem sokkal később postamester öccse, Endre is erre a névre magyarosított.

A névváltoztatás elősegítésében tevőlegesen működött közre nagybátyjuk, dr. Gyökössy Endre [kép], aki a MÁV igazgatóság személyügyi osztályán dolgozott, és szabad óráiban verseket, dalszövegeket írt. Az ő ötlete volt, hogy a Pejtsik név legjobban — a pejcsikó szóhoz hasonlítván — a Pejcsikós névre volna változtatható. Javaslata, bár igen eredeti volt, nem aratott a családban különösebb sikert. Végül Pejtsik Béla felesége oldotta meg a feladatot a szótagok forgatásával és cserélgetésével: Pejtsik, pej-csik, csik-pej, csik-hely, Csíkhelyi.

<< Vissza          ^^ Fel ^^          Tovább >>